Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové!

28.únor je oficiálním ?Dnem vzácných onemocnění?. Možná se divíte, že Vás s tímto tématem oslovuje Česká internistická společnost ČLS JEP. Není divu. Vzácná onemocnění byla a jsou do velké míry stále především tématem pediatrů, genetiků a specializovaných center. Medicína se však mění, mění se diagnostické a léčebné postupy a tak se mění i průběh celé řady některých vzácných chorob. Setkávají se pak s nimi lékaři dalších oborů a není divu, že Evropská Federace Interní Medicíny stanovila problematiku ?rare diseases? jako jednu ze svých priorit. Ale přeci jen. Jaké jsou hlavní důvody zájmu interny o tuto problematiku?

  • Mnoho pacientů se díky velmi kvalitní péči dožívá nejen dospělého, ale řekněme vyššího dospělého věku
  • Stále více nemocných se vzácným onemocněním jsou pacienti polymorbidní a je třeba řešit jejich další choroby s přihlédnutím k základní dg.
  • Z důvodů uvedených výše je častěji třeba řešit více nebo méně komplikované situace, od předoperační přípravy a zhodnocení únosnosti k výkonu až třeba k pooperační péči a rehabilitaci.
  • Ne bezvýznamné je rovněž to, že celá řada vzácných onemocnění se manifestuje v dospělém věku a kdo jiný, než široce vzdělaný internista by na ně měl pomyslet v dif.dg.úvahách.
Proto jsme se rozhodli, že ČIS bude této problematice věnovat větší pozornost. Nechceme v žádném případě ?převzít? problematiku z pracovišť, kde se jí zabývají po léta. Naopak, ve spolupráci bychom chtěli edukovat internistickou (ale i širší medicínskou) veřejnost. Současně chceme vytvořit síť krajských, nebo regionálních poraden, která by pak spolupracovala a referovala suspektní nemocné do příslušných center.
První naší společnou akcí je seminář ?Den vzácných onemocnění ČIS? v Čestlicích.
Budeme velmi rádi, když Vás témata zaujmou a přijmete pozvání k účasti.

Těší se na Vás i na nová témata

Richard Češka


Úvodní slovo
Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.